Concert d'Opereta i Musicals  (Juny. Data i lloc a determinar)
Laura Obradors, soprano
Carles Ortiz, tenor